Januar 2020

JANUARSKO STROKOVNO SREČANJE

 

Kdaj: 15.1.2020 med 14.00 in 16.00

 

Kje:  ZDSS, Tržaška cesta 207, Ljubljana

 

Kdo: mag. Suzana Tokić in mag.Franc Derganc

 

Vsebina:  

I. Primeri iz prakse na področju DDV-1 v luči zadnjih sprememb

II. Pravice plačnikov davkov - predstavitev gradiva za okroglo mizo

Osnovna izhodišča za pripravo dogodka - Okrogla mizo na temo: » Ali RS zagotavlja pravno varnost davčnih zavezancev v zadostni meri in kako daleč smo oddaljeni od EU povprečja?

Pomen KODEKSA DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC in inštituta VARUHA DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC tudi za področje zniževanja sive ekonomije oziroma dviga davčne kulture drugje in pri nas«, ki  bo potekala  dne 5.2.2020 v prostorih GZS od 12:00 do 15:00 ure.

III. Navodila za delo v skupinah PODIO

-


Elektronska prijava 

(prijave sprejemamo do 14.1.2020)