Stališče ZDSS v postopkih davčne inšpekcije pri nas

Datum objave: 26. 10. 2020

Pismo smo naslovili na:  Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, Predsednik Republike Slovenije.

.....

Ustavnopravno davčno okolje je z vidika pravne varnosti plačnikov davkov(davčnih zavezancev) primarno povezano z zagotovilom in realno možnostjo plačnikov davkov, da učinkovito sodelujejo v postopku in učinkovito branijo svoj pravni položaj pravne koristi ter da se ob zaključku davčnih postopkov ugotovi t. i. materialna resnica in na njeni podlagi pravilno uporabi davčni predpis. Postopki morajo biti zaključeni v najhitrejši možnem času, še posebej iz razloga narave pritožbe v davčnem postopku kot nesuspenzivnega pravnega sredstva.

 

V sodobnih demokracijah je postopek davčne inšpekcije pomembno drugače urejen kot pri nas. Pravice strank druge države urejajo v pravnih pravilih in v s standardih za delovanje davčnih organov (npr. standardi za izvedbo postopka davčne inšpekcije, ki bi morali biti tudi javno objavljeni), ki skupaj zagotavljajo okvire za t. i. pošten davčni sistem.

....

Celotno besedilo stališča ZDSS - kliknite tukaj. 

Statement - English version - click here.