Povabilo na okroglo mizo - PRAVICE DAVKOPLAČEVALCEV

Datum objave: 19. 12. 2019

V imenu Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, Vas vse plačnike davkov v Republiki Sloveniji, Vabimo na Okroglo mizo na temo (brezplačna udeležba):


"Ali RS zagotavlja pravno varnost davčnih zavezancev v zadostni meri in kako daleč smo oddaljeni od EU povprečja?

Pomen KODEKSA DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC in inštituta VARUHA DAVKOPLAČEVALSKIHPRAVIC tudi za področje zniževanja sive ekonomije oziroma dviga davčne kulturedrugje in pri nas« ki se bo "odvila"dne 5.2.2020 v prostorih GZS od 12:00 do 15:00.Srečanje se bo začelo s pozdravnim govorom mag. Jasne Voje iz Generalnega direktorata EVROPSKE KOMISIJE za davke in carinsko unijo (DG TAXUD).Gospa Voje je med drugim zadolžena za postopek reševanja davčnih sporov,mednarodno izmenjavo podatkov in davčni odtegljaj. Poleg tega je tudi članicaSlovenskega Country Teama in TAXUD Slovenskega country deska v okvirju Evropskega semestra. Uvodne misli k temi okrogle mize bo nato predstavil mag. Franc Derganc, predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.


Na Okroglo mizo smo povabili, kot aktivne udeležence predstavnike Ministrstva za finance, Izobraževalnih inštitucij (Pravo in uprava), gospodarstva ter seveda računovodskih organizacij in davčno-svetovalnih organizacij.Aktivni udeleženci okrogle mize:

Dr, Miha Šepec, Pravna fakulteta v Mariboru

Mag. Tamara Kek, odvetnica

Domen Romih, davčni svetovalcev

Natalija Kovač-Jereb, državna sekretarka na Ministrstvu za finance Republike Slovenije

Mag. Franc Derganc, predsednik Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije

 

Moderatorka okrogle mize: mag. Suzana Tokič, članica upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in članica strateškega sveta za davke  pri GZS

 

Odprli bomo naslednje teme:

 

1.Kaj so pravice davkoplačevalcev (PD), kot jih razume OECD,EU in sodobne demokracije(Kanada ipd.).

2Pomen pravic davkoplačevalcev, ki je, na dolgi rok,po razumevanju ZDSS, enostavno,urejeno in vzdržno financiranje skupnih stroškov države, kipa se morajo porabljati po načelih, kot veljajo v sodobnih demokracijah.

3. Alije dejansko uveljavljanje PD ključ do t.i. 
poštenega davčnega sistema. Kjer sobivajo načelo upravičenega pričakovanja do varovanja zasebnosti,načelo zaupanja in prostovoljne davčne privolitve ter načelo integritete države.

4. Ali lahko pravice davkoplačevalcev v Sloveniji uveljavimo, brez da bi dobili 
neodvisen organ, ki bi (postopoma) pomagal izgraditi skupnost, v kateri bi plačnik davka pridobil pravico do DOSTOJANSTVA oz. dostojne obravnave v vseh postopkih obdavčenja (hitre odločitve v zvezi s pritožbami, dejansko varovanje načel oz. pravice do gotovosti,predvidljivosti itd. ).


5.
PREDLOG besedila KODEKSA PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV V Republiki Sloveniji in predlog pravic, ki bi jih varoval– Varuh za pravice davkoplačevalcev (Kodeks pravic ima že preko 120 državna sveta).


ZDSS ima v svojem STATUTU določeno zavezo, da moramo varovati pravice naših strank,torej pravice plačnikov davkov.


ZDSS razume davkoplačevalske pravice kot vsa pisna in nenapisana pravila,namenjena za zaščito davkoplačevalcev pred morebitno nezakonito odmero davkov v Sloveniji. Gre za pravice, ki so na drugi strani povezane z obveznostmi,skladnimi z Ustavo R Slovenije, ki jih morajo izpolnjevati davkoplačevalci v Republiki Sloveniji. 


ZDSS si bo prizadevala, preko svojih članov, varovati 
osnovne(povezane z zakonodajo) in osebne(povezane z izvajanjem zakonodaje) pravice davkoplačevalcev. ZDSS je prvi predlog za uvedbo KODEKSA poslala na Ministrstvo za finance že v letu 2013. 

V letu 2017 je ZDSS poslala predlog spremembe Zakona o varuhu človekovih pravic,kjer bi lahko uzakonili tudi VARUHA ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV.


Ali bomo v svojem poslanstvu, tudi preko našega dogodka iz tega napovednika,  uspešni? Upamo, da ….z vašo pomočjo.

 

 

Predsednik ZDSS, mag. Franc Derganc

 

p.s. Prosimo Vas, da izpolnite tudi ANKETO o primerih kršitvah, ki ste jih zaznali v postopkih obdavčenja v R Sloveniji Vi ali pa ste bili udeleženi v postopkih pri vaših strankah in ste zaznali kršitve, po sistematiki PRAVIC, kot so urejene v državah, kjer imajo uvedene KODEKSE PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV.

Anketo bomo uporabili zgolj za potrebe analize stanja kršitev pravic plačnikov davkov oz. jih bomo uporabili zgolj za potrebe priprave podlaga za spremembo davčne zakonodaje v R Sloveniji. 


PRIJAVNICA: 

https://podio.com/webforms/23806560/1721737

 

Povezava na anketo:

 https://podio.com/webforms/23777719/1718593


Povezava na gradivo - Kaj so pravice plačnikov davkov in njihov pomen z vidika poštenega davčnega sistema: 

https://sway.office.com/Bxkja4TOYH2eOryY


Podobni članki:

Pravice plačnikov davkov (PPD) - Analiza stanja, Sprememba ravnanj vseh VEJ oblasti, če uvedemo KODEKS, Koristi uvedbe

Razlogi za ovire uvedbe (ali sploh obstajajo?), Kdo so plačniki davkov pri nas - za koga se dejansko danes "borimo"?

 

Kateri ukrepi so nujni za znižanje sive ekonomije: 

https://sway.office.com/WaTuciSbfwlSFRR3


CFE utemeljitev pravic plačnikov davkov v odnosu do OBVEZNOSTI plačnikov


UVODNA PREDSTAVITEV na okrogli mizi: https://sway.office.com/C4ZezBe2N9cdZUuT

Placnike davkov pri nas v ŠTEVILKAH : podatki FURS za leto 2018 - kliknite tukaj