Povabilo na okroglo mizo - PRAVICE DAVKOPLAČEVALCEV

Datum objave: 19. 12. 2019

V imenu Zbornice davčnih svetovalcev Vas vse plačnike davkov v Republiki Sloveniji Vabimo na Okroglo mizo na temo:


"Ali RS zagotavlja pravno varnost davčnih zavezancev v zadostni meri in kako daleč smo oddaljeni od EU povprečja?


Pomen KODEKSA DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC in inštituta VARUHA DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC tudi za področje zniževanja sive ekonomije oziroma dviga davčne kulture drugje in pri nas«, 
 ki se bo "odvila" dne 5.2.2020 v prostorih GZS od 12:00 do 15:00.


Na Okroglo mizo smo povabili, kot aktivne udeležence predstavnike Ministrstva za finance, Izobraževalnih inštitucij (Pravo in uprava), gospodarstva ter seveda računovodskih organizacij in davčno-svetovalnih organizacij.

 

Odprli bomo naslednje teme:

 

1.Kaj so pravice davkoplačevalcev (PD), kot jih razume OECD,EU in sodobne demokracije(Kanada ipd.).

2.Pomen pravic davkoplačevalcev, ki je, na dolgi rok, po razumevanju ZDSS, enostavno,urejeno in vzdržno financiranje skupnih stroškov države, kipa se morajo porabljati po načelih, kot veljajo v sodobnih demokracijah.

3.Ali je dejansko uveljavljanje PD ključ do t.i. poštenega davčnega sistema. Kjer sobivajo načelo upravičenega pričakovanja do varovanja zasebnosti,načelo zaupanja in prostovoljne davčne privolitve ter načelo integritete države.

4.Ali lahko pravice davkoplačevalcev v Sloveniji uveljavimo, brez da bi dobili neodvisen organ, ki bi (postopoma) pomagal izgraditi skupnost, v kateri bi plačnik davka pridobil pravico do DOSTOJANSTVA oz. dostojne obravnave v vseh postopkih obdavčenja (hitre odločitve v zvezi s pritožbami, dejansko varovanje načel oz. pravice do gotovosti,predvidljivosti itd. ).

5.PREDLOG besedila PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV V Republiki Sloveniji in predlog pravic, ki bi jih varoval– Varuh za pravice davkoplačevalcev (Kodeks pravic ima že preko 120 državna sveta).


ZDSS ima v svojem STATUTU določeno zavezo, da moramo varovati pravice naših strank, torej pravice plačnikov davkov.

ZDSS razume davkoplačevalske pravice kot vsa pisna in nenapisana pravila, namenjena za zaščito davkoplačevalcev pred morebitno nezakonito odmero davkov v Sloveniji. Gre za pravice, ki so na drugi strani povezane z obveznostmi, skladnimi z Ustavo R Slovenije, ki jih morajo izpolnjevati davkoplačevalci v Republiki Sloveniji. 

ZDSS si bo prizadevala, preko svojih članov, varovati osnovne(povezane z zakonodajo) in osebne(povezane z izvajanjem zakonodaje) pravice davkoplačevalcev. ZDSS je prvi predlog za uvedbo KODEKSA poslala na Ministrstvo za finance že v letu 2013. 

V letu 2017 je ZDSS poslala predlog spremembe Zakona o varuhu človekovih pravic, kjer bi lahko uzakonili tudi VARUHA ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV.


Ali bomo v svojem poslanstvu, tudi preko našega dogodka iztega napovednika,  uspešni? Upamo, da ….z vašo pomočjo.

 

 

Predsednik ZDSS, mag. Franc Derganc

 p.s. Prosimo Vas, da izpolnite tudi ANKETO o primerih kršitvah, ki ste jih bili zaznali v postopkih obdavčenja v R Sloveniji Vi ali pa ste bili udeleženi v postopkih pri vaših strankah in ste zaznali kršitve, po sistematiki PRAVIC, kot so urejene v državah, kjer imajo uvedene KODEKSE PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV.

Anketo bomo uporabili zgolj za potrebe analize stanja kršitev pravic plačnikov davkov oz. jih bomo uporabili zgolj za potrebe priprave podlaga za spremembo davčne zakonodaje v R Sloveniji. 

 

PRIJAVNICA: 

https://podio.com/webforms/23806560/1721737

 

Povezava na anketo:

 https://podio.com/webforms/23777719/1718593


Povezava na gradivo - Kaj so pravice plačnikov davkov in njihov pomen z vidika poštenega davčnega sistema: 

https://sway.office.com/Bxkja4TOYH2eOryY


Podobni članki:

Kaj bi bile pristojnosti VARUHA ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV V SLOVENIJI - če bi ga uvedli?

 

Kateri ukrepi so nujni za znižanje sive ekonomije: 

https://sway.office.com/WaTuciSbfwlSFRR3