Strokovno srečanje Oktober 2019

Datum objave: 25. 09. 2019

Pravice davčnih zavezancev in dolžnosti davčnega organa v postopkih DIN po določbah ZDavP-2 in ZUP

Kdaj: 9.10.2019 med 14.00 in 16.00

Kdo: Mateja Končan Verstovšek, odvetnica in članica ZDSS

Kje: OOZ Vič, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Izobrazevanje 6 2020

Vabilo na interno izobraževanje ZDSS na temo:

1.Pregled ukrepov R Slovenije na področju preprečevanje bolezni CORONA 19

2.Dileme ukrepov z vidika novega – tretjega paketa reševanje problematike gospodarstva 

3.Razno.

 

Predavatelja: Simona Štravs, Dejan Petkovič

 

Kraj: Velika dvorana OZS VIČ; Morebitne omejitve (prostor ipd.) zaradi ukrepov CORONA, bodo sporočena pravočasno.

V sredo 3.6.2020 bomo organizirali TEAMS konferenco, kjer bomo predhodno odprli ključne dileme.

 Čas: od 13:00 do 15:30

Prijavnica: https://podio.com/webforms/24600129/1802080