Strokovno srečanje Oktober 2019

Datum objave: 25. 09. 2019

Pravice davčnih zavezancev in dolžnosti davčnega organa v postopkih DIN po določbah ZDavP-2 in ZUP

Kdaj: 9.10.2019 med 14.00 in 16.00

Kdo: Mateja Končan Verstovšek, odvetnica in članica ZDSS

Kje: OOZ Vič, Tržaška cesta 207, Ljubljana