Izbrana vprašanja davčnega postopkaKdaj: 14.2.2018 med 14.00 in 16.00

Kje: ZDSS, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Kdo: Oliver Kljajič, odvetnik


Vsebina:

1) Nova praksa v zvezi z izvajanjem nelistinskih dokazov v davčnem postopku
2) Nedopustnost vnaprejšnje dokazne ocene s strani davčnega organa
3) V kakšnem obsegu je davčni organ vezan na pravna stališča in ugotovljeno dejansko stanje v odločbi sodišča?
4) Vročanje preko portala eDavki - izkušnje iz prakse
5) Odgovori na vprašanja s področja davčnega postopka - pisna vprašanja udeležencev, poslana vnaprej.

Namen seminarja je predstavitev in obravnava nekaterih novih stališč slovenskih sodišč s področja davčnega postopka. Predvsem v letu 2017 smo bili namreč priča nekaterim novim stališčem Vrhovnega sodišča RS, ki gredo v smer priznavanja večjih procesnih pravic davčnim zavezancem. To je razvidno predvsem pri vprašanju dopustnosti izvedbe nelistinskih dokazov in nedopustnosti vnaprejšnje ocene v davčnem postopku. Nadalje bomo predstavili nekatere izkušnje v zvezi z vročanjem preko portala eDavki.

Prav tako bomo poskusili odgovoriti na konkretna vprašanja poslušateljev s področja davčnega postopka, katera nam lahko posredujete tudi vnaprej v pisni obliki na info@davki.org do vključno petka, 9.2.2018.

Elektronska prijava
Prijave zbiramo do 13.2.2018

Gradivo: