Davčne novosti, ki posegajo v poslovanje v letu 2018
(ali obvezno branje uradnih listov RS, izdanih konec leta 2017)


Kdaj: 10.1.2019 med 14.00 in 16.00

Kje: ZDSS, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Kdo: Simona Štravs in Simona Novak

Vsebina:

- spremembe pri letnem poročanju AJPES (splošna pravila o letnem poročanju)
- spremembe ZDDPO-2 in ZDoh-2, ki bodo vplivale na davčno optimiranje
- dohodninska lestvica (smo presenečeni?)
- kriteriji za vstop in izstop ter ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (opozorila na pojasnila FURS)
- problematika določb ZDoh-2 in ZDavP-2 glede objave pravilnikov - obvestila FURS
- spremembe in dopolnitve pravilnikov o davčnih obračunih DDPO in dohodka iz dejavnosti ter davčnih odtegljajev (REK obrazci)
- nove višine osnov za prispevke za obračun plač in določitev pavšalnih prispekov
- opozorila na Zakon o čezmejnem opravljanju storitev - A1 obrazci
- vpis dejanskih lastnikov do 15.1.2018
(prijave sprejemamo do 9.1.2018)

Gradivo