Aktualno s področja preprečevanja pranja denarja v praksi


14.6.2017 med 11.00 in 13.00

Tržaška 207, 1000 Ljubljana


Predavatelja: 

Branka Glojnarič, Sektor za preventivo in nadzor, Urad za preprečevanje pranja denarja
Aljoša Pohar, Sektor za sumljive transakcije, Urad za preprečevanje pranja denarja


Program: 

- delo Urada RS za preprečevanje pranja denarja na področju preventive in nadzora
- naloge, ki jih morajo po ZPPDFT-1 izvajati zavezanci
- pregled stranke
- delo Urada RS za preprečevanje pranja denarja na področju sumljivih transakcij
- posamezni primeri analiz sumljivih transakcij
- primeri indikatorjev sumljivosti


Prijave sprejemamo do 13.6.2017