Dohodki iz drugega pravnega razmerja in izvajanje Uredbe 883/2004


Sreda, 8.3.2017 od 14.00 do 16.00

OOPZ Vič Rudnik, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Predavateljici: Irena Štrumbelj Trontelj, ZPIZ in Zinka Prunk, FURS

Vsebina:

- določitev zakonodaje, ki se uporablja za obvezna socialna zavarovanja, po Uredbi 883/2004 in Uredbi 987/2009 (pravila, postopek, izdaja obrazcev A1);
- uporaba zakonodaje in pravila o obveznem zavarovanju v primerih dohodkov iz drugega pravnega razmerja glede na status osebe, kraj opravljanja dela in sedež izplačevalca prejemka;
- plačevanje prispevkov in obdavčitev dohodkov iz drugih pravnih razmerij glede na uporabo zakonodaje po Uredbi 883/2004.

Gradivo