Problematika ureditve s prispevki - praktična delavnica


Sreda, 15.2.2017 od 14.00 do 16.00

OOPZ Vič Rudnik, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Predavateljica: Biserka Šubelj, davčna svetovalka ZDSS

Vsebina:

- Pregled osnov za prispevke za socialno varnost za različne prejemke fizičnih oseb:
- dohodki po pogodbi o zaposlitvi;
- dohodki iz poslovodenja, prokure, AH, podjemnih pogodb;
- zavarovalna osnova lastnikov direktorjev;
- dohodki iz začasnega in občasnega dela upokojencev;
- zavarovalna osnova nosilcev;
- študentsko delo (pregled obdavčitve po drugih državah članicah)

- Seznanitev z določbami glede prijave v zavarovanje po M12 obrazcu

- Diskusija z udeleženci glede njihovih primerov

Cilj tokratne strokovne praktične delavnice je pridobiti praktične primere članstva, z namenom, da bo ZDSS seznanila ZPIZ z nejasnimi, dvomljivimi oz. nepravilnimi praksami FURS-a na področju prispevkov za socialno varnost. Na podlagi tega bomo realizirali tudi namen tokratne strokovne delavnice - oblikovati stališče članstva na to temo.


Gradivo