Ustavnopravni vidiki in izvajanje 68.a člena ZDavP-2 v praksi 


Oktobrsko strokovno srečanje - 12.10.2016 med 14h in 16h, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Predavateljica: Tamara Kek, odvetnica, članica ZDSS

Vsebina predavanja:

- dosedanje urejanje cenitve davčne osnove v posebnih primerih
- dosedanja praksa davčnih organov v postopkih po 68.a členu ZDavP-2
- vidiki neskladja 68.a člena ZDavP-2 z Ustavo