DDV novosti in aktualno pri kraju opravljanja storitev


Strokovno srečanje 14.9.2016 med 14.00 in 16.00, Tržaška cesta 207, Ljubljana. 

Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič, članica ZDSS

Vsebina:

- spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev - s 1.1.2017 bomo tudi v Sloveniji začeli uporabljati spremembe izvedbene uredbe, ki se tičejo storitev, povezanih z nepremičninami
- Evropska komisija: Pojasnila DG TAXUD glede kraja opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami
- novo pojasnilo GFU: opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV in
- ostala pravila obdavčitve z DDV v zvezi s krajem opravljanja storitev.