Predlog pravilEvropske komisije glede pravil javne davčne preglednosti za multinacionalke

Evropska komisija je 12. aprila javno predstavila zahteve po javnem poročanju za največja podjetja, ki poslujejo v EU, s čimer je prevzela vodilno vlogo pri zagotavljanju večje preglednosti obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb. Komisija ocenjuje, da zaradi izogibanja plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb v EU države na letni ravni izgubijo med 50 in 70 milijard evrov davčnih prihodkov. Po predlogu Komisije bi morale multinacionalke, katerih prihodki na globalni ravni presegajo 750 milijonov evrov letno in ki poslujejo v EU, objaviti ključne informacije o tem, kje v EU ustvarijo dobiček in kje od tega plačajo davek. Enaka pravila bi se uporabljala tudi za neevropske multinacionalke, ki poslujejo v Evropi. S predlogom se določajo tudi strožje zahteve glede preglednosti za dejavnosti podjetij v državah, v katerih se ne spoštujejo mednarodni standardi za dobro upravljanje na davčnem področju. Po mnenju Komisije predstavlja predlog preprost in sorazmeren način povečanja odgovornosti velikih multinacionalk v zvezi z davčnimi zadevami, brez da bi se s tem poslabšala njihova konkurenčnost.

S predlogom se spreminja Direktiva 2013/34/EU (imenovana tudi računovodska direktiva) in sicer tako, da bodo morale velike skupine vsako leto objaviti poročilo, v katerem po posameznih državah razkrijejo dobiček ter obračunan in plačan davek v vsaki državi članici. Takšne informacije se bodo hranile pet let. Predlog upošteva tudi vidik varnosti, da se s tem ne bi ogrozilo zaupnih poslovnih informacij.

Predlog bo v nadaljevanju predložen Evropskemu parlamentu in Svetu EU, pri čemer si Komisija nadeja, da bo le-ta hitro sprejet v postopku soodločanja. V kolikor bo direktiva sprejeta, jo bodo morale članice EU v roku enega leta od sprejema prenesti v nacionalno zakonodajo.