Strokovno srečanje januar 2016 - novosti na davčnem področju v letu 2016


Kdaj: 13.1.2016 od 14h do 17h

Kje: Sedež ZDSS, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Predavateljici: Simona Štravs, predsednica ZDSS in Simona Novak, davčna svetovalka ZDSS

Vsebina: 

Z novim letom je začela valjati vrsta predpisov, ki vplivajo na poslovanje in obdavčitev davčnih zavezancev. Običajno "novoletno - božični paket" uradnih listov ne vsebuje samo spremembe že veljavnih predpisov, temveč vrsto novih podzakonskih predpisov, zlasti pravilnikov. 

Na delavnici bomo obravnavali naslednjo vsebino:

Zakoni:
- spremembe ZPIZ, ki vplivajo na status s.p. in družbenike - direktorje
- spremembe dohodnine (nova lestvica, olajšave)
- spremembe ZDavP-2
- novi interventni ukrep - olajšava za delavce, starejše od 55 let
- spremembe pri obračunu minimalne plače 2016

Ostali predpisi:
- novosti na REK obrazcih od 1.1.2016 - oddaja M4
- nov obrazec: obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih - fizičnih osebah
- novi obrazci - napoved za odmero akontacije od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja
- datum 5.2.2018 - na kaj opozoriti davčne zavezance
- nov obrazec informativnega izračuna dohodnine
- novi obrazci za dohodke iz kapitala
- spremembe obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb
- spremembe obrazca za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti

Gradivo