Kaj nas čaka jeseni na davčnem področju?

Strokovno srečanje 

Kdaj: 10.6.2015 od 11. - 13. ure (pred 12. sejo skupščine)

Kje: Sedež ZDSS, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Kdo: Simona Štravs

Vsebina:

- priprava na Zakon o davčnem potrjevanju računov;
- celovit načrt projektov na davčnem področju (ZDSS je del usmerjevalnega odbora po sklepu Vlade RS);
- obdavčevanje subvencij v kmetijstvu - aktualna problematika;
- pozivi ZDSS MF-ju v zvezi z načelom nesorazmernosti pri izrekanju glob;
- predlog Zakona o nagrajevanju uspešnosti zaposlenih iz dobička
- predlog sprememb Zakona o davčnem postopkpu (ZDavP-2I)

- na pobudo in željo članstva ZDSS bomo na strokovnem srečanju na praktičen način predstavili tudi, kako najti sodno prakso Sodišča EU z davčnega področja (Aleš Budja)