Anketa - Dnevi 2015

Ocena lokacije
Ocena izvedbe dogodka
Ocena večernega programa
Ocena predavatelja - Aleš Budja
Ocena predavatelja - Barbara Guzina
Ocena predavatelja - Majda Lukner
Ocena predavatelja - Mateja Končan Verstovšek
Ocena predavatelja - Silva Koritnik Rakela
Ocena predavatelja - Suzana Tokič
Ocena predavatelja - Špela Strniša Tušek
Ocena predavatelja - Teja Batagelj
Predlogi tem za Kongres 2015
Predlogi predavateljev za Kongres 2015
Razni predlogi/pripombe,...