Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma


Datum: Sreda, 8.4.2015 ob 14. uri

Lokacija: ZDSS, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Več o strokovnem srečanju:

Kot zavezanci za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma so v alineji k) v 16. točki 1. odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja navedene pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo storitev davčnega svetovanja.

Na strokovnem srečanju se boste seznanili z osnovami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, analizo tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, obveznostmi zavezancev, dokumenti, ki jih je potrebno sprejeti, vsebino in načinom pregleda strank, vrsto in višino tveganj ter potrebnimi obrazci.

Predavatelj:

Primož Perger, univ. dipl. ekon., strokovnjak z večletnimi izkušnjami z izdelavo internih pravilnikov in poslovne dokumentacije s področij, kot so delovna razmerja, varstvo podatkov, preprečevanje pranja denarja in poslovanje podjetij.

Gradivo