Strokovno srečanje februar 2015


Tema: "Brainstorming" glede DDPO pred davčnim obračunom in napoved kapitalskih dobičkov

Predavateljica: mag. Sabina Lamut, davčna svetovalka ZDSS

Kdaj: 11.2.2014 ob 14. uri

Kje: OOPZ Vič Rudnik, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Več o vsebini predavanja:

- Pregled novosti in sprememb, ki jih je potrebno upoštevati v obračunu za leto 2014
- Izpolnitev obračuna DDPO za normirance in pregled novosti v letu 2015
- Zmanjšanje prihodkov na raven davčno priznanih odhodkov (izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti, rezervacij, odprave oslabitev) s poudarkom:
        - izvzem dividend in dohodkov, podobnim dividendam;
        - izvzem dobičkov iz finančnih naložb (primer izgube);
        - odprava dvojne obdavčitve in problemi v praksi.
- Povečanje prihodkov v DDPO (posli s povezanimi osebami, poudarek na posojilnih poslih med povezanimi osebami)
- Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje (obravnava problematike opredelitve davčno priznanih odhodkov) ter povečanje (rezervacije, popravki in odpisi terjatev iz naslova amortizacije, prevrednotenje)
- Sprememba davčne osnove (sprememba računovodskih usmeritev, popravkov napak,...)
- Zmanjšanje davčne osnove in pregled možnih davčnih olajšav za leto 2014
- Predstavitev pojasnil in sodb sodišč, ki so povezane z izdelavo davčnega obračuna