Napoteni delavci - praktični primeri


Oktobrsko strokovno srečanje smo namenili tematiki, ki je bila delno sicer že obdelana na majskem strokovnem srečanju, vendar je veliko naših članov izrazilo željo po ponovnem strokovnem srečanju na to temo, saj je v praksi še veliko nerešenih zadev. Tokrat bo strokovno srečanje naravnano bolj praktično, saj bo kolega Dušan Jeraj odgovarjal na vprašanja, ki smo jih zbirali preko foruma do 25.9.2014.

Kdaj: 8.10.2014 ob 14. uri
Kje: Znana lokacija, Tržaška c. 207, Ljubljana
Kdo: Dušan Jeraj