OECD sprejel Deklaracijo o avtomatski izmenjavi informacij v davčnih zadevah


Objavljeno: 30.6.2014

Deklaracija o avtomatski izmenjavi infromacij v davčnih zadevah

sprejeta 6. maja 2014 na srečanju OECD

Sprejeli so jo ministri in predstavniki več kot 60 držav, pri čemer gre za večino držav članic OECD, vse države članice G20 ter povečano število držav v razvoju. Gre za ministre in predstavnike naslednjih držav: Argentine, Avstralije, Avstrije, Belgije, Brazilije, Kanade, Kitajske, Čileja, Kolumbije, Kosta Rike, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Madžarske, Islandije, Indije, Indonezije, Irske, Izraela, Italije, Japonske, Koreje, Latvije, Litve, Luksemburga, Malezije, Mehike, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške, Poljske, Portugalske, Savdske Arabije, Singapurja, Slovaške, Slovenije, Južnoafriške Republike, Španije, Švedske, Švice, Turčije, Združenega Kraljestva, Združenih Držav Amerike in Evropske Unije.


Vsi navedeni predstavniki so sprejeli standard OECD-ja za avtomatsko izmenjavo finančnih informacij o računih, ki zagotavlja ključne elemente za ustanovitev enotnega globalnega standarda za avtomatsko izmenjavo finančnih podatkov o računih (v nadaljevanju: nov enotni standard), ki ponuja davčnim administracijam po vsem svetu zelo močno orodje za odpravo čezmejnih davčnih utaj in neskladnosti. Predstavniki so mnenja, da davčne utaje in izogibanja plačevanja davkov ogrožajo zaupanje v poštenost in integriteto davčnega sistema kot celote, s čimer se razvrednoti prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti s strani davčnih zavezancev, ki je ključna za učinkovito davčno administracijo. Prav tako so mnenja, da bo boj proti davčnih utajam in izogibanju plačevanja davkov povečal prihodke, ki bo pomagal povečevanje javnih investicij, povrnil zdravje javnih financ ter nudil ključne javne storitve, ki jih državljani zahtevajo. Potrebno je upoštevati, da se globalizacija v svetu širi z veliko hitrostjo, s čimer postaja za davčne zavezance lažje, da opravljajo investicije preko finančnih institucij, ki se nahajajo zunaj njihove rezidenčne države, posledično pa se dogaja tudi, da investicije, ki so s strani davčnih zavezancev zadržane zunaj rezidenčne države, ostanejo neobdavčene in davčni zavezanci ne izpolnjujejo svojih davčnih obveznosti v škodo tistih, ki davčne obveznosti izpolnjujejo pravočasno in pravilno. Čezmejne davčne utaje in izogibanje plačevanja davkov je resen problem za številne jurisdikcije širom sveta, tako za majhne, velike, razvite in razvijajoče se.

Podpisniki deklaracije so si enotni, da je sodelovanje med davčnimi administracijami ključnega pomena za boj proti davčnim utajam ter izogibanju plačevanja davkov ter za promocijo čezmejne davčne skladnosti, pri čemer je ključnega pomena pri takšnemu sodelovanju učinkovita izmenjava informacij na avtomatični ravni. Mednarodni forum za transparentnost in izmenjavo informacij za davčne namene (v nadaljevanju: forum) je na področju zagotavljanja mednarodnega sprejemanja mednarodnih standardov transparentnosti in izmenjave informacij na zahtevo že dosegel vidne učinke, ki jih je potrebno še nadgraditi. Pri tem so že bile sprejete zaveze za sprejem novega enotnega globalnega standarda s strani številnih držav in jurisdikcij, pod pogojem, da uvedba takšnega standarda za davčne zavezance ne sme predstavljati dodatnega poslovnega in administrativnega stroška. Izmenjava informacij po takšnem enotnem standardu pokriva informacije o finančnih računih, ne omejuje pa možnosti države, da si izmenjujejo informacije še na podlagi drugih dogovorov ali da si izmenjujejo druge vrste informacij.

Na podlagi navedene deklaracije je bil s strani delovne skupine za avtomatsko izmenjavo podatkov ustanovljen tudi Mednarodni forum, namen katerega je razvoj mehanizma za spremljanje in nadzor implementacije novega standarda za avtomatsko izmenjavo podatkov, prav tako pa predstavlja okvir za tehnično pomoč državam v razvoju pri sprejemanju standarda.

S podpisom deklaracije se vsi podpisniki zavezujejo, da se bodo borili proti čezmejnim davčnih utajam in izogibanju plačevanju davkov ter da bodo promovirali mednarodno skladnost z davčnimi predpisi preko skupne administrative pomoči v davčnih zadevah. Prav tako s podpisom potrjujejo, da bo avtomatska izmenjava podatkov o finančnih računih zasledovala navedene cilje, če posebej v kolikor bo nov enotni standard, ki vključuje popolno transparentnost, implementiran s strani vseh finančnih centrov. S podpisom se podpisniki tudi zavedajo, da so informacije, izmenjane na podlagi novega enotnega standarda predmet ustreznih varoval, vključno z določenimi zahtevami po zaupnosti in zahtevami, da se lahko informacije uporabi samo za točno določene namene. Podpisniki so odločeni, da bo nov standard sprejet čimprej in na vzajemni bazi. Ta standard je potrebno implementirati v nacionalna prava, pri čemer je potrebno zagotoviti, da bodo informacije o dejanskem lastništvu pravnih oseb zbrane učinkovito in izmenjane v skladu s standardom. Podpisniki tudi pozivajo vse finančne centre, da sprejmejo standard pravočasno, prav tako pa poudarjajo, da je potrebno nuditi pomoč državam v razvoju, tako da bodo lahko pridobile koristi iz takšne odlike sodelovanja.

Podpisniki so pozvali OECD-jev odbor za fiskalne zadeve, ki sodeluje z državami članicami G20, da poda detajlne komentarje, da zagotovi konsistentno uporabo novega enotnega standarda in da poda predloge za dodatne tehnične modalitete in varovala, vključno z navodili za vse potrebne tehnične rešitve, standardni format za poročanje in izmenjave ter minimalni standard zaupnosti. Pričakuje se, da bodo rešitve podane in zaključene še v letu 2014. Podpisniki so tudi pozvali vse države, ki tega še niso storile, da podpišejo in ratificirajo mednarodno Konvencijo o medsebojnem administrativnem sodelovanju v davčnih zadevah.

Deklaracija se zaključi s pričakovanji, da bo po mednarodni forum po hitrem postopku ustanovil mehanizem za spremljanje in nadzor implementacije standarda ter pozivom generalnega sekretarja OECD, da poroča odboru za fiskalne zadeve glede napredka pri sprejemanju nadaljnjih navodil za implementacijo novega enotnega standarda na srečanju OECD leta 2015.