Prokura - pravni in davčni vidik


V zvezi s prokuro, tako iz pravnega kot iz davčnega vidika, je še vedno veliko vprašanj v praksi, zato smo se na ZDSS odločili, da bo naše aprilsko strokovno srečanje organizirano na to temo.

Strokovno srečanje je potekalo 9.4.2014 ob 14. uri v prostorih OOPZ Vič Rudnik na Tržaški cesti 207 v Ljubljani (1. nadstropje).

Vsebina strokovnega srečanja:

I. Pravni del (Simona Štravs)

Pravni okvir določb Zakona o gospodarskih družb
- zastopanje družbe
- vse o prokuri (vrste prokure, obseg, omejitve, vpisi, prenos prokure)
- uprava družbe - poslovodja družbe (pristojnosti, omejitve, posebnosti)

Pravni okvir določb Zakona o delovnih razmerjih:
- kako sklepati pogodbo z upravo, s poslovodjo
- ali prokurist potrebuje pogodbo?
- ali je lahko direktor ali prokurist po določilih ZPIZ-2 upokojenec?


II. Davčni del (Biserka Šubelj)

Prokura in poslovodenje
- kakšna je razlika med prokuro in poslovodenjem z davčnega vidika?

Dohodek iz prokure
- kaj se šteje za dohodek iz prokure z davčnega vidika?

Obdavčitev dohodka iz prokure
- kako je dohodek iz prokure obdavčen? 
- katere dajatve je potrebno obračunati ob izplačilu prokure?

Obrazci
- katere obrazce je potrebno oddati pri izplačilu prokure?

Višina dohodka iz prokure
- ali mora biti dohodek iz prokure opredeljen in izplačan?
- ali je lahko dohodek iz prokure določen v pavšalu?

Povračila stroškov
- ali prokuristu pripadajo povračila stroškov?
- ali so povračila stroškov obdavčena?

Upokojenec in prokura
- ali je lahko upokojenec, lastnik podjetja, prokurist?
- kako dohodek iz prokure vpliva na pokojnino?


Predavateljici:

Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka ZDSS

Biserka Šubelj, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS