68. člen ZDavP-2 danes in jutri

Pri izvajanju 68. člena ZDavP-2, ki ureja odmero davka v posebnih primerih (prirast premoženja), je v praksi veliko nejasnosti, prav tako pa je v fazi sprejemanja trenutno tudi Sprememba ZDavP-2G, s katero se bo bistveno spremenil tudi navedeni inštitut. 

Zato smo se na ZDSS odločili, da na oktobrskem strokovnem srečanju predelamo to temo.

Strokovno srečanje bomo izvedli v sredo, 9.10.2013 ob 14. uri na sedežu ZDSS, Tržaška 207, Ljubljana.


Predavatelja: Suzana Tokič in Franc Derganc, oba člana ZDSS


Program srečanja:

I. 68. člen ZDavP-2 danes:

a) kaj je davčni nadzor?

b) pravni okviri inšpekcije s poudarkom na primerih preverjanja nepojasnjenega premoženja za fizične osebe
- ključni inštituti: obseg nadzora, izbira za nadzor, pravice stranke v postopku
- najpomembnejša načela: načelo materialne resnice, načelo proste presoje dokazov,...

c) odmere v posebnih primerih - 68. člen ZDavP-2
- zgodovina inštituta
- razlaga inštituta danes

d) problematika iz prakse
- upravni del (odločitev na I. in II. stopnji)
- sodna praksa

II. 68. člen ZDavP-2 jutri