Osnove prava za nepravnike

Ali lahko uporabimo direktivo EU neposredno v slovenskem pravnem redu?
Je mogoče z izvršbo terjati tudi dolžnika v Italiji?
Ali se za sklenitev pogodbenega razmerja zahteva pisna pogodba?
Kaj je to zemljiški dolg?
Ali sklicevanje na sodno prakso pri pisanju pritožb na odločbe DURS učinkuje?
...
to je le nekaj vprašanj, ki si jih verjetno več krat zastavi vsak izmed vas pri svojem delu. 

Na ta in še mnoga druga vprašanja bomo podali odgovore v sredo, 11.9.2013 ob 14. uri, ko organiziramo septembrsko strokovno srečanje ZDSS z naslovom "osnove prava za nepravnike". 

Predavatelj: Aleš Budja, univ. dipl. prav.

Na strokovnem srečanju bomo med drugim predelali sledeče vsebine:
- osnove obligacijskega prava, ki bi jih moral poznati vsak nepravnik
- osnove stvarnega prava in njihov vpliv na obdavčitev
- osnove izvršbe
- čezmejna izvršba v EU
- najpogostejši triki, ki se jih v izvršilnem postopku poslužujejo dolžniki in kako se jim izogniti
- osnovni pravni instituti, brez katerih v praksi ne gre
- precedenčni učinek sodnih odločb
- pomen poznavanja osnov prava EU
- direktive
- uredbe
- Sodišče Evropske Unije
- Evropsko sodišče za človekove pravice
- in še mnogo več...

Kot že znano - kotizacije za člane ZDSS ni.