13. strokovno srečanje - "Kriteriji po katerih se presoja upravičenost odhodkov za davčne namene ter
pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV".

 
Predavateljica:  mag. Suzana Tokič

Kdaj: 17.04.2012 ob 14.30

Kje: OOPZ Vič-Rudnik, Tržaška 207, Ljubljana

Vabilo in program

Elektronska prijava