Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma


ZDSS vas vabi na 5. strokovno srečanje, ki bo 21.9.2010 ob 14.30
v prostorith OOPZ VIč-Rudnik na Tržaški 207 v Ljubljani.


Tema:
  Zakon o prepreprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma


Predavateljica:
  Irena Kamenščak


Vsebina predavanja:

1. Zavezanci:
    1.1 Kdo je zavezan za izvajanje ukrepov po ZPPDFT

2. Obveznosti
    2.1 Navedba obveznosti, ki jih zavezancem nalaga ZPPDFT
    2.2 Na kratko predstavljena vsaka od teh obveznosti
    2.3 Definicije pojmov, ki jih uporablja ZPPDFT pri navedenih obveznostih (npr. kdo je dejanski končni lastnik pravne osebe, kdo so politično izpostavljene osebe itd.)

3. Praksa
    3.1 Priprava notranjih aktov v družbi, ki je zavezana po ZPPDFT
    3.2 T.i. "Risk based approach"
    3.3 Izvedba potrebnega pregleda stranke
          3.3.1 "Običajni" pregled stranke
          3.3.2 Poglobljeni pregled stranke
          3.3.3 Poenostavljeni pregled stranke
          3.3.4 Konstantno spremljanje poslovanja stranke (t.i. "on-going" pregled stranke)
    3.4 Varstvo in hranjenje podatkov (tudi potrebne evidence)
    3.5 Imenovanje pooblaščenca in namestnika pooblaščenca
    3.6 Izvajanje notranje kontrole
    3.7 Izobraževanje zaposlenih
    3.8 Poročanje Uradu RS za preprečevanje pranja denarja


Gradivo iz izobraževanja