Aktualnosti na področju obdavčitve

ZDSS vas vabi na 4. strokovno srečanje in posvet z naslovom Aktualnosti na področju obdavčitve, ki bo dne 28.6.2010 ob 10. uri.


Lokacija:


Center za evropsko prihodnost, Grad Jable, Grajska cesta 1, Mengeš.


Predviden program:


Davčna sekcija (9.00 - 10.00)


Ustanovitev in programsko delovanje davčne sekcije - vabljeni člani davčne sekcije ZDSS


Izobraževanje (10.00 - 15.00)


1. sklop - DDV - aktualnosti

10.00 - 10.45     Predvidene spremembe ZDDV-1
                           Uvodni nagovor in predavanje Mateje Vraničar, Državne sekretarke na MF

10.45 - 11.30     Aktualna vprašanja iz prakse - mag. Suzana Tokič
                           - solidarna odgovornost,
                           - vračilo DDV in zavarovanje plačila davčnega dolga,
                           - kraj obdavčitve opravljanja storitev

11.30 - 12.00     Razprava

12.00 - 12.30     Odmor
2. sklop - Davčni postopek

12.30 - 14.00     Predlogi za spremembo ZDaVP-2 in aktualna vprašanja iz prakse
                           - institut odloga in obročnega plačila,
                           - delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo,
                           - posebna odmera po 68. čl. ZDavP-2

                           Sodelujejo: Alenka Kovač Arh, Direktorica direktorata za davke na MF s sodelavciKotizacija:

Za zastopnika člana - članice ZDSS ali enega zaposlenega delavca člana, pridruženega člana ali člana, ki je plačal dostopnino - NI KOTIZACIJE

Za drugega zaposlenega udeleženca pri članu ZDSS znaša kotizacija 50 EUR + DDV

Za ostale udeležence znaša kotizacija 80 EUR + DDV

Kotizacijo prosim nakažite na TRR 03100-1002185864


Prijava na dogodek


Prisrčno vabljeni!