Organi zbornice


Predsednica ZDSS je Simona Štravs.

Poslovni sekretar ZDSS je Aleš Budja.

Najvišji organ ZDSS je Skupščina, ki izvoli svoj 6-članski Upravni odbor ter 5-članski Nadzorni odbor. Prav tako so izvoljeni člani Častnega razsodišča.


Pravilniki ZDSS:

Pravilnik o strokovni komisiji
Pravilnik o izpitu davčnega svetovalca
Pravilnik o pridobitvi in vzdrževanju licence davčnega svetovalca 
 Člani Upravnega odbora 
 Člani Nadzornega  odbora 
 Člani Častnega razsodišča 
 Aleksandra Heinzer
 Justina Cimprič 
 Zvonka Blatnik
 Tamara Kek  Anton Ficko   Majda Lukner (predsednica)
 Sabina Lamut  Ida Kavčič
 Renata Uhan
 Simona Novak
 Dušan Maruzzi
 
 Dejan Petkovič  Elda Romac (predsednica)
 
 Suzana Tokič    


Statut ZDSS (čistopis, po spremembah na skupščini decembra 2016)

Kodeks ZDSS

Smernice ZDSS o plačevanju storitev