Koristne datoteke za prenos


Dnevi 2018 - gradiva

Ristin
Wakounig


Dokumentacija za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Akt o izvajanju pregleda stranke, preverjanju politične izpostavljenosti in prepovedih pri poslovanju
Evidenca o dostopu nadzornih organov
Letno poročilo - notranja kontrola
Notranja kontrola - obrazec za preverjanje
Obrazec za pregled stranke - poslovno razmerje
Obrazec za pregled stranke - transakcija
Obrazec za pregled stranke - dvom ali sum
Obvestilo o imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca
Ocena stranke
Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
Podatki o usposabljanju
Pravilnik o imenovanju pooblaščenca in notranji kontroli
Program usposabljanja
Sklep o imenovanju namestnika pooblaščenca
Sklep o imenovanju pooblaščenca
Vprašalnik o premoženju
Vprašalnik za politično izpostavljene osebe


Strokovno srečanje april 2017 - Davčni inšpekcijski postopek od A do ŽStrokovno srečanje marec 2017 - Dohodki iz drugega pravnega razmerja in izvajanje Uredbe 883/2004

Štrumbelj - 2 slajda na stran
Štrumbelj - 3 slajdi na stran
Prunk - 2 slajda na stran
Prunk - 3 slajdi na stran
Preglednica REKi


Strokovno srečanje februar 2017 - problematika ureditve s prispevki za socialno varnost

2 slajda na stran
3 slajdi na stran


Strokovno srečanje januar 2017 - Spremembe SRS 2016 in vpliv na davčni obračun

2 slajda na stran
3 slajdi na stran


Evropski kodeks davčnih zavezancev - smernice

Smernice


Strokovno srečanje december 2016 - Novosti po 1.1.2017

Simona Štravs - 2 slajda na stran
Simona Štravs - 3 slajdi na stran

Simona Novak - 2 slajda na stran
Simona Novak - 3 slajdi na stran


Kongres + PAC konferenca - 17. in 18. november 2016

Kongres - 17. november


Irena Popovič
Jože Kozina
Damijan Špes
Aleš Kobal


PAC Konferenca - 18. november

John Peterson
Reinhard Biebel
Ludek Niedermayer
Ray McCann
Tilen Božič
Martin Lambe
Mitja Černe
Radek Neuzil


Moneyval - sodelovanje predstavnikov ZDSS

Zahvala za sodelovanje s strani Urada za preprečevanje pranja denarja


Strokovno srečanje oktober 2016 - Neustavnost 68.a člena ZDavP-2MF - predlagani ukrepi na področju prestrukturiranja davčnih bremen

Datoteka


Strokovno srečanje januar 2016 - Davčne novosti v letu 2016
Gradivo word
Gradivo PPT - 2 slajda na stran
Gradivo PPT - 3 slajdi na stran


Strokovno srečanje december - Spremembe ZGD-1 in SRS 2016 - KavčičKongres 2015 - ZrečeStrokovno srečanje september - Davčne blagajne
Davčne blagajne - Prepadnik
Zavezanci po ZDavPR - Volavšek


Navodila Svetovne carinske organizacije (WCO) za vrednotenje in transferne cene

Spremembe ZDDPO

Objavljeno na spletni strani MF 11.6.2015


Dnevi davčnih svetovalcev - maj 2015 - Nova Gorica - gradivo


Strokovno srečanje april - Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - Primož PergerZakon o potrjevanju računov - predlog (Davčne blagajne)Rezervacije in obračun DDPO - vprašanje na forumuStrokovno srečanje februar 2015 - Brainstorming glede DDPO - Sabina LamutStrokovno srečanje januar 2015 - Davčne novosti v letu 2015 - Simona Štravs in Biserka ŠubeljStrokovno srečanje december 2014 - poslovni načrt za raziskave in razvoj - mag. Damjan StrunaKongres ZDSS, november 2014 - Rimske Toplice - Gradivo

Aleš Budja - PPT     tekst


Članek v Delu - 12.11.2014Pismo predsednice ZDSS v.d. direktorici FURS - 11.11.2014Spremembe Zakona o davčnem postopkuStrokovno srečanje september 2014 - delo na črno - Biserka ŠubeljPojasnilo FURS - izplačilo štipendij, potnih stroškov, stroškov prehrane in nastanitve - 9.9.2014Spremembe ZGD-1OECD - Avtomatska izmenjava podatkov
Strokovno srečanje junij 2014 - Predstavitev ZFU - Martina Verbančič (MF)


Dnevi davčnih svetovalcev 2014 - 26. in 27. maj 2014, BledStrokovno srečanje maj 2014 - Obdavčitev čezmejnega dela - Tokič/JerajStrokovno srečanje april 2014 - prokura s pravnega in davčnega vidika
Seznami udeležencev strokovnih srečanj (za potrebe podaljšanja licenc davčnih svetovalcev):


Strokovno srečanje februar 2014 - Vrednotenje sredstev in podjetij


Pojasnilo - obrazec m12Podrobna navodila za uporabo foruma ZDSS
Služnostne pogodbe - vzorci za pomoč pri svetovanju strankam


Strokovno srečanje januar 2014 - Obdavčitev nepremičnin

Kongres davčnih svetovalcev 2013 - 25., 26.11.2013 - Grand hotel Primus, Ptuj

Zoran Cunk - pojavnost kaznivih dejanj davčne zatajitve

Oliver Kljajić - analiza aktualnih primerov iz prakse v davčnem postopku

Marko Korenjak - sodobno medsebojno komuniciranje na področju davčnega svetovanja

Suzana Tokič - DDV in gradbena dela - aktualni primeri iz Slovenije

Johann Picej - DDV in gradbena dela - aktualni primeri iz Avstrije

Francesco Battaglia - DDV in gradbena dela - aktualni primeri iz Italije (slovenska verzija)

Francesco Battaglia - DDV in gradbena dela - aktualni primeri iz Italije (angleška verzija)

Danuška Bobek - Gospodarič - Transferne cene in poslovanje povezanih podjetij

Dejan Petkovič - prehod na novo leto 2014 - nekatera opozorila + dodatna tabela


Strokovno srečanje oktober 2013 - 68. čl. ZDavP-2 danes in jutri - Suzana Tokič in Franc Derganc

Gradivo Tokič

Gradivo Derganc


Strokovno srečanje september 2013 - Osnove prava za nepravnike - Aleš Budja

Gradivo

Mnenje CFE glede prenosa davčne izgube v drugo državo

Mnenje


Mnenje CFE o poslovni enoti

Mnenje


Pripombe ZDSS na predlog Zakona o davku na nepremičnine

Pripombe


Tradicionalni dnevi davčnih svetovalcev 2013 - 20. in 21. maj - Dolenjske toplice

Franc Derganc - Kooperative

Oliver Kljajič - Informacije javnega značaja

Aleš Kobal - Materialna resnica v davčnih zadevah

Ljerka Markota - Predlog PDV ob vstopu HR v EU

Biserka Šubelj - Davčni vidik sprememb ZDR ZUTD ZPIZ

Suzana Tokič - Legitimno pričakovanje davčnega zavezanca

Program stabilnosti 2013

Obveščamo vas, da je ZDSS predavateljica ga. Valetina Vehovar poslala odgovore na vaša vprašanje dne 08.03.2013, ki vam jih posredujemo v prilogi:

Dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ZPIZ-2

Strokovno izobraževanje na temo: ''Novosti pri urejanju statusa zavarovancev iz naslova pokojninskega in invalidskega varovanja '', predavateljica Valentina Vehovar, univ.dipl.prav.ZZZS dne 20.02.2013 - gradivo:

ZPIZ-2 gradivo ZDSS

ZPIZ-2 prosojnice - krajši bistveni povzetki


16. tradicionalni Kongres ZDSS - Bioterme 26.-27.11.2012 gradivo:

Kontni plan - spremembe od 01.01.2013 dalje

Aktualnosti pri izvajanju davčnih obveznosti


15. strokovno srečanje - 03.10.2012 

Mag. Suzana Tokić nam je predstavila novosti na področju DDV od 01.01.2013. Temo je predstavila tudi na 12. Davčno-finančni konferenci v Portorožu dne 18.10.2012 in je gradivo še dopolnila, zato vam dajemo zadnjo verzijo gradiva:

Spremembe ZDDV-1 od 01.01.2013 dalje 


Na  12. Davčno-finančni konferenci v Portorožu je odv. Oliover Kljajić predstavil Vpliv  nove sodbe sodišča EU na pravico do odbika DDV v primeru poslvoanja s t.i.  ''missing traderji'' prilagamo prosojnice, ki jih je odstopil v uporabo članom ZDSS:

Vpliv nove sodbe sodišča EU na pravico do odbika DDV v primeru poslvoanja s t.i. ''missing traderji'' 


13. strokovno srečanje - 17.04.2012

Kriteriji po katerih se presoja upravičenost odhodkov za davčne namene ter pogoji za uveljavljane pravice do odbitka vstopnega DDV- Mag. Suzana Tokić


12. strokovno srečanje - 13.03.2012

Zaposlovanje invalidov - Simona Štravs


Spremembe davčne zakonodaje 2012 - davčni svetovalci z licenco 


11.strokovno srečanje - 29.02.2012

Aktualne teme pri DDPO za leto 2011 - Mitja Černe

 
15. Kongres davčnih svetovalcev - 01.,02.12.2011, Hotel Bolfen na Mariborskem Pohorju

Pasti poslovanja v Avstriji - mag. Johann Picej

Delovanje v Avstriji - dr. Maria Škof

Poročilo s sestanka CFE Techical Meettings - Malta 29.,30.09.2011 - mag. Suzana Tokić 

Uvedba davčnih blagajn - Simona Štravs, univ.dipl.prav.Dnevi davčnih svetovalcev - 25., 26.5.2011, Hotel Lucija, Portorož

Predstavitev Davčne akademije češke Zbornice davčnih svetovalcev - Simona Kratochvilova

Ureditev poklica davčnega svetovalca na Češkem - Simona Kratochvilova

Pokojninska reforma in prehodno obdobje - Nataša Trček

Poslovodne osebe - vključitev v obvezna socialna zavarovanja - Irena Štrumbelj Trontelj

Vpliv ZPIZ-2 na izplačilo dobička v gospodarski družbi - Petra Mlakar


Mnenje DURS - Prispevki za socialno varnost lastnikov zasebnih podjetij (prispevki, dohodnina, DDPO)Strokovno srečanje - Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, Simona Štravs in Dunja Verbajs, 4.4.2011

Prosojnice s predavanja
Pojasnilo MF glede uporabe Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih


Strokovno srečanje - DDV - Solidarna odgovornost - Marjan Hribar, 15.3.2011

Povzetek predavanja


14. kongres ZDSS - 25. in 26.11.2010, Hotel Špik, Gozd Martuljek

Spremembe DDV, ki se bodo pričele uporabljati s 1.1.2011 - Suzana Tokič

Stalna poslovna enota in njena obdavčitev po modelu OECD in slovenski zakonodaji - Boštjan Petauer

Evropska davčna praksa v zvezi s pravico do odbitka vstopnega DDV in solidarno odgovornostjo - Suzana Tokič

Aktualna sodna praksa Upravnega sodišče RS - pozitivno rešene sodbe z davčnega področja - Aleš Budja

Aktualno v praksi na področju davčnega nadzora in odmere davka v posebnih primerih (5. odst. 68. čl. ZDavP-2) - Darko Končan

Predvidene novosti na področju urejanje delovnih razmerji - Nataša Belopavlovič

Predstavitev zakona o malem delu in davčni vidik - Simona Štravs

Problematika spremenjenih SRS (NDS in OS), glede na 33. čl. ZDDPO-2 - Blanka Muster

Prednosti in slabosti enotne davčne stopnje na Slovaškem - Jana Ursiny

Komunitorika - veščine medosebne komunikacije davčnega svetovalca - Marko Korenjak


Dida Volk - članki

Izplačevanje delodajalca po sklepih

Obseg izvršbe na plačo


Dnevi davčnih svetovalcev v Moravskih toplicah 2010 (gradivo)

Horizontalni monitoring - Alenka Kovač Arh

Koliko velja pravnomočnost - Uroš Ferjan

Realizacija stvarnopravnih razmerij - Renato Vrenčur (ppt)

Realizacija stvarnopravnih razmerij - Renato Vrenčur (tekst)

Vpliv evropskih predpisov na carinsko davčno prakso v Sloveniji - Oliver Kljajić

Reforma pokojninskega sistema s poudarkom na novih pravicah zavarovanca - Matjaž Rangus

Novosti pri izvajanju plačilnega prometa in meničnem poslovanju po Zakonu o plačilnih storitvah - Boštjan J. Turk

Slabitev in kasnejša odprava slabitve sredstev v trenutni gospodarski situaciji - Silva Koritnik Rakela


Dnevi davčnih svetovalcev v Portorožu 2009 (gradivo):


Ureditev davčnega svetovanja v evropskem pravnem redu - Brigita Franc

Statusni in davčni vidiki osebnih družb in njihovih družbenikov - Aleš Kobal

Izvršba na podlagi verodostojne listine - Dida Volk

Optimalni davčni sistem v času gospodarske krize - Bojan Škof

Ali in kako je možna prijava premoženja fizične osebe v davčnem postopku - Ivan Simič

Stečaj in likvidacija družb z davčnega vidika - Petra Mlakar


Predavanje - Pritožba v DIN:

Pritožba v DIN - Uroš Ferjan


Preprečevanje pranja denarja - Strokovno srečanje 21.9.2010 - Irena Kamenščak

Gradivo