Strokovna srečanja

Na ZDSS izvajamo mesečna tematska strokovna srečanja, na katerih obravnavamo primere, zagate, vprašanja iz aktualne tematike in skušamo streti kak "davčni oreh".

Strokovna srečanja izvajamo na sedežu ZDSS, na Tržaški cesti 207 v Ljubljani.

Kotizacije za zastopnika člana - članice ZDSS ali zaposlenega delavca člana, pridruženega člana, ali člana, ki je vplačal dostopnino, ni.


Strokovna srečanja v letu 2018

Januar - sreda, 10.1.2018 - Davčne novosti, ki posegajo na poslovanje v letu 2018 - Simona Štravs in Simona NovakStrokovna srečanja v letu 2017

Januar - sreda, 11.1.2017 - Spremembe SRS in vpliv na davčni obračun - Ida Kavčič

Februar - sreda, 15.2.2017 - Problematika ureditve s prispevki za socialno varnost - Biserka Šubelj

Marec - sreda, 8.3.2017 - Dohodki iz drugega pravnega razmerja in izvajnje uredbe 883/2004 - Irena Štrumbelj Trontelj in Zinka Prunk


Junij - sreda, 14.6.2017 - Aktualno s področja preprečavanja denarja v praksi - Branka Glojnarič in Aljoša Pohar


Oktober - sreda, 11.10.2017 - Prehod na nove MSRP - splošno - Silva Koritnik Rakela


Strokovna srečanja v letu 2016

Januar - sreda, 13.1.2016 -  Aktualne spremembe davčne zakonodaje v letu 2016 - Simona Štravs in Simona Novak

Februar - sreda, 10.2.2016 - Praktični primeri knjiženja poslovnih dogodkov po novih SRS 2016 - Silva Koritnik Rakela

April - sreda, 13.4.2016 - Pregled splošnih pogojev zavarovanja odgovornosti ZDSS - predstavniki Zav. Tilia in Zav. Triglav

April - sreda, 22.4.2016 - Izredno strokovno srečanje - pripombe na predlog MF glede prestrukturiranja davčnih bremen

Junij - sreda, 8.6.2016 - Predstavitev bele knjige o pokojninah - Marijan Papež

September - sreda, 14.9.2016 - DDV novosti in aktualno pri kraju opravljanja storitev - Maja Dolinar Dubokovič

Oktober - sreda, 12.10.2016 - Ustavnopravni vidiki in izvajanje 68.a člena ZDavP-2 v praksi - Tamara Kek

December - sreda, 14.12.2016 - Novosti na davčnem področju po 1.1.2017 - Simona Štravs in Simona NovakStrokovna srečanja v letu 2015

Januar - sreda, 14.1.2015 -  Aktualne spremembe davčne zakonodaje v letu 2015 - Simona Štravs in Biserka Šubelj


Marec - meseca marca tradicionalno zaradi zasedenosti članov ZDSS s pripravo zaključnih računov ne organiziramo rednega mesečnega strokovnega srečanja


Junij - sreda, 10.6.2015 - Kaj nas čaka jeseni na davčnem področju - Simona Štravs

September - sreda, 9.9.2015 - Davčne blagajne - vsebinski in tehnični vidikl - Sebastijan Prepadnik in Marjan Ambrožič, FURS

Oktober - sreda, 14.10.2015 - Spremembe zaposlovanja tujcev po novi zakonodaji v teoriji in praksi - Gregor Malec in mag. Suzana Tokič


Strokovna srečanja v letu 2014

Januar - sreda, 8.1.2014 ob 14. uri - Davek na nepremičnine v praksi, Simona Štravs in Aleš Budja

Februar - sreda, 12.2.2014 ob 14. uri - Vrednotenje sredstev in podjetij ter vpliv na davčno osnovo - Irena Viher in Dejan Petkovič

Marec - zaradi zasedenosti članov ZDSS v času bilanc meseca marca ne organiziramo strokovnega srečanja. Namesto tega organiziramo meseca aprila 2 strokovni srečanji.

April - sreda, 9.4.2014 ob 14. uri - Prokura iz pravnega in davčnega vidika - Simona Štravs in Biserka Šubelj

Maj - sreda, 14.5.2014 ob 14. uri - Obdavčitev čezmejnega opravljanja dela - mag. Suzana Tokič in Dušan Jeraj

Junij - sreda, 11.6.2014 ob 14. uri - Predstavitev ZFU - Martina Verbančič, Ministrstvo za finance

September - sreda, 10.9.2014 ob 14. uri - Novosti iz Zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno - Biserka Šubelj

Oktober - sreda, 8.10.2014 ob 14. uri - Napoteni delavci - praktični primeri - Dušan Jeraj
Strokovna srečanja v letu 2013

September - sreda, 11.9.2013 ob 14. uri - Osnove prava, ki bi jih moral poznati vsak nepravnik, Aleš Budja

Oktober - sreda, 9.10.2013 ob 14. uri - 68. člen ZDavP-2 danes in jutri - Suzana Tokič in Franc DergancUrnik tematskih srečanj v letu 2012:

Februar sreda 29.02.2012 "Aktualne teme DDPO za leto 2011", Mitja Černe

Marec torek 13.03.2012 "Zaposlovanje invalidov" univ.dipl.prav. Simona Štravs

April  torek 17.04.2012  Upravičenost odhodkov za davčne namene in pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV  mag. Suzana Tokič


Urnik tematskih srečanj v letu 2011:

Marec torek 15.3.2011 Solidarna odgovornost po ZDDV-1
mag. Marjan Hribar
April
pon
4.4.2011
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
Simona Štravs
Dunja Verbajs

Junij
tor
21.6..2011
Izvedbena uredba DDV + 38.a člen ZGD-1
Maja Dolinar Dubokovič
Simona Štravs
Aleš Budja
September tor 27.9.2011 Obdavčitev in prijava v zavarovanje poslovodnih oseb- lastnikov Biserka Šubelj
Simona ŠtravsUrnik izvedenih tematskih srečanj v letu 2010:

Februar torek 23.2.2010 Cvetke in DDV težave po 1.1.2010
mag. Tanja Urbanija
Marec torek 23.3.2010 Obdavčitev po 5. odst. 68. čl. ZDavP-2
mag. Marjan Hribar
April torek 20.4.2010 Davčni postopek v praksi
mag. Suzana Tokič
Maj četrtek 20.5.2010 Strokovno srečanje ni bilo izvedeno - Dnevi ZDSS
Junij torek 22.6.2010 Aktualnosti na področju obdavčitve
Več predavateljev
September torek 21.9.2010 Preprečevanje pranja denarja
Irena Kamenščak
Oktober torek 19.10.2010 ni bilo izvedeno
November torek 03.11.2010 Novosti v izvršilnem postopku
Dida Volk
December prestavljeno na
19.1.2011 Zavarovanje + obračun storitev
Zav. posrednik in generalni sekretar