Pridruženi člani

Pridruženi člani Zbornice so posamezniki, ki spremljajo davčno stroko in se želijo aktivno vključiti v delo zbornice, a niso zaposleni pri delodajalcu, ki bi se ukvarjal z davčnim svetovanjem oziroma tudi sami svoje tovrstne družbe ali statusa s.p. nimajo ustanovljenega. Ti posametniki s plačilom letne članarine 600€+DDV postanejo pridruženi člani. Vsekakor pa imajo enake ugodnosti kot redni člani, le aktivne volilne pravice nimajo.Seznam pridruženih članov:

 Gosp. družba ali s.p.
 Kontaktna oseba
 Naslov
 Pošta
 e-pošta
 AMULET d.o.o.  Ema Gorišek  Ulica kneza Koclja 36  2000 Maribor  amulet.doo@gmail.com
 DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o. 
 Damjan Pal
 Ul. Heroja Bračiča 6 
 2000 Maribor 
 damjan.pal@bilans.si
 FINIZZIV d.o.o.  Matej Drenik  Ul. Nikola Tesla 18  1230 Domžale  matej@finizziv.si 
 GORENJE, d.d.  Štefan Kuhar  Partizanska cesta 12  3320 Velenje  stefan.kuhar@gorenje.com
 HETA ASSET RESOLUTION d.o.o.  Marijana Ristevski  Dunajska cesta 167  1000 Ljubljana  marijana.ristevski@har.si
 INFORMATIKA d.d.
 Marjana Merčun
 Vetrinjska ul. 2
 2000 Maribor
 marjana.mercun@informatika.si
 KRAJCAR d.o.o.
 Zdenka Batistič
 Dramlje 2
 3222 Dramlje
 zdenka.batistic@krajcar.si
 LEGATO d.o.o.  Jožica Ambrožič  Betnavska cesta 11   2000 Maribor  jozica.ambrozic@legato.si
 LERMANI d.o.o.  Mitja Kosterov  Blatnica 16  1236 Trzin  mitja.kosterov@lermani.si
 LJUBLJANSKA BORZA d.d.
 Mojca Jovičevič
 Slovenska cesta 56
 1000 Ljubljana
 mojca.jovicevic@ljse.si
 ODVETNICA MATEJA KONČAN VERSTOVŠEK  Mateja Končan  Verstovšek  Ljubljanska cesta 5a  3000 Celje  verstovsek.mateja@gmail.com
 ROMET d.o.o.  Dijana Rokavec  Mariborska c. 1  2352 Selnica ob Dravi  dijana.rokavec@romet.si
 URŠKA JURŠEV s.p.
 Urška Juršev
 Ul. Marjana Nemca 9A
 2204 Miklavž
 urska.jursev@sk-company.si